Downloaden \ DOWNLOAD Een bewijs van belangstelling en welwillendheid gratis boek PDF EPUB

Joep van Hoof DOWNLOADEN Op 19 februari 1825 werd bij Koninklijk Besluit een onderscheidingsteken ingesteld voor onderofficieren. Deze medaille was bedoeld als stimulans voor beroepsmilitairen; er was destijds een groot tekort aan geschikte manschappen. Maar ....

Continue reading